Yapısal Çelik

POLARKON, yapı sektöründeki 40 yıla varan birikimini ve çelik yapılardaki 25 yıllık deneyimini birleştirerek , gerek konvansiyonel çelik yapılar gerekse geleneksel yapım sistemleri ile geniş açıklıkları aşan nitelikli ve özel çelik yapı tasarımlarını da proje hizmetleri ile birlikte gerçekleştirmektedir.

Bünyesinde bulundurduğu proje grubu ile yapımına aday olduğu çelik yapıların yapımını “ Tasarla ve yap (Design and Built) “ modeline uygun şekilde gerçekleştirmektedir. Diğer bir deyişle POLARKON , çelik yapılar ile ilgili olarak bir imalatçı yapım firmasının ötesinde bir mühendislik firması niteliğinde kendisini geliştirmiştir. Bu hali ile talep sahiplerine, tasarım, imalat , montaj hizmetleri yanında mühendislik danışmanlığı da yapmaktadır.

Günümüzde , işveren ve mimarların yüksek oranda talep etmekte olduğu büyük açıklıklı, çift eğrilikli kafes kabuk, gergili yapı çözümleri çelik yapılar alanındaki faaliyetlerimizde önemli yer tutmaktadır.

POLARKON, ürettiği çelik yapıları ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak ve yüksek mühendislik metod ve teknolojilerini uygulayarak gerçekleştirmektedir.

  • Yapı emniyeti,
  • Üretim ve montaj kolaylığı,

Toplam ekonomi kriterlerini bir arada değerlendirerek optimum çözümleri oluşturmayı en önemli prensip edinmiştir. Bu amaçla, POLARKON’ un yapımcı kimliği ile edinmiş olduğu uygulama pratikleri de bu optimum sonuca varmayı kolaylaştıran en önemli bir unsur olmaktadır.

Sistemin tüm parçalarının fabrika ortamında üretilmesi ve buna bağlı endüstriyel kalite güvencesini sağlamaktadır.Her eleman standartlara ve şartnameler göre yapılır ve belgelendirilir. Şantiye üretimleri ve tüm uygulamaları da benzer şekilde kontrol edilir.

Çelik Yapıları Niçin Tercih Ederiz ?

Çelik yapılar, aşağıda kısaca izah edilen projeye sağladığı avantajları nedeniyle tercih edilmektedir.

Buna göre Çelik Yapılar ;

Ön üretimli imalat özelliği ile inşaat süresini kısaltmaktadır. Uluslararası literatürde fabrikalarda üretilen çelik yapılar ön üretimli ( Pre Engineered ) yapılar olarak anılmaktadır. Bu yapılar , prefabrik olarak tasarlanmaları ve imal edilmeleri nedeni ile , işverene hızlı üretim ve montaj imkanını sunmaktadır. Bu ise inşaatın toplam yapım sürecinin kısalması anlamına gelmektedir.

Betonarme yapılara nazaran hafif ve ekonomik yapılardır. Çelik yapılar malzemenin yoğunluğuna ve mekanik davranışlarına paralel olarak çok daha hafif bir yapı olarak tasarlanmaktadır. projeye bütünsel olarak ve yapı ömrü boyunca bakılıp doğrudan ve dolaylı tüm fayda ve kazançlar düşünüldüğünde çelik yapıların yapı sahibine ciddi ekonomi sağladığı görülmektedir.

Depreme dayanıklı yapılardır. Çelik yapılar daha hafif ve sünek yapı özelliği ile yapıya aktarılan daha düşük bir deprem yükü ve daha az deprem riski ve daha güvenli yapı anlamına gelmektedir.

Mimari tasarımı estetik ve yaratıcılığa açıktır. Yapısal çelik, fabrikalarda artık sayısal kontrollü üretim teknolojleri ile ve yeni gelişmekte olan üretim araçları ile çok değişik şekillerde işlenebildiğinden tasarımcılar için sınırsız yaratıcı olanaklar sağlamaktadır.

Tüm elemanlar, son derece yüksek hassasiyet ile tasarlanıp imal edildiğinden kesin ölçüsündedir. Çelik yapısal elemanların hepsi endüstriyel ön-üretimlidir. Toleranslar milimeter mertebesinde olduğundan montaj sorunsuz ve kusursuzdur.

TOP