Polarkon Yapı Sağlığı İzleme Sistemi (PYSIS)

Çelik veya Betonarme yapıların tekniğine ve projesine uygun olarak yapılıp yapılmadığına dair sonuca varmak ve yapı davranışlarını sayısal veriler toplayarak izlemek amacı ile uygulanan bilimsel bir kontrol yöntemidir.

PYSIS'e Neden İhtiyaç Duyduk ?

Günümüzde, Bilgisayar, yazılım ve iletişim teknolojileri son derece gelişmiştir ve hızla da gelişmektedir.

Mimarların hayal ettikleri tasarımlar sınırları zorlamaktadır, her geçen gün daha yüksek binalar , daha düzensiz şekilli yapılar, açıklığı rekor kıran köprüler birbirleriyle yarışmaktadır.

Tasarım açısından bu talepler karşılanmaktadır. Yapısal Analizler için gerekli yazılımlar son derece gelişmiştir, tüm mühendislerce kullanılabilecek şekilde PC versiyonları kullanılabilmektedir, programları çok iyi kullanabilen mühendis ve tekniker yetişmektedir.

Üretim teknolojileri de bu taleplere yetişebilmektedir. Bilgisayar destekli tezgahlarla donatılmış , eskiden imal edilmesi son derece zor ve pahalı imalatlar için gerekli pahalı ve çok özel üretim teknolojileri artık alışılagelinen teknolojilere dönüşmüştür.

Bu noktada , ancak halihazırda ,  ülkemizde ve dünyada  yapıların uygunluğunun kontrol  edilmesi ve denetlenmesi ile ilgili kontrol mekanizmaları yetersiz kalmaktadır.

Mevcut Kontrol Mekanizmaları bu hızın gerisinde kalmakta ve analog bir yapı ile kimi zaman sübjektif bir hale dönebilmektedir.

 • İmalat öncesi malzeme kontrol ve testleri
 • İmalat sürecinde yerinde yapılan boyutsal kontroller, uygulama denetimleri
 • İş sonunda yapılan fiziksel muayene , gözle kontroller ile sınırlı kalmaktadır.
 • Tüm bu gelişmeler doğrultusunda kontrol ve denetim yöntemlerinde  benzer teknolojileri kullanılmak sureti ile geliştirilmesi zorunluluk halini almıştır.

MEVCUT KONTROL YÖNTEMLERİ

MALZEME KONTROLLERİ

 • Darbeli testler (Çekme ve Basınç  testleri)
 • Kimyasal Testler
 • Darbesiz Muayene teknikleri
 • Üretici Kalite belgeleri Kontrolü Vb.

 

YAPIM TEKNİKLERİNİN KONTROLÜ

 • Montaj tekniğinin denetlenmesi
 • Cıvataların tam sıkıldığının denetlenmesi
 • Kaynakların kontrolü

 

YAPIM SONRASI KONTROLLER

 • Fiziksel Muayene
 • Gözle kontrol

Anılan bu kontrol yöntemleri günümüzde artık bilgisayar destekli tasarlanan ve üretilen süper yapıların kontrol edilmesinde ve denetlenmesinde yeterli değildir.

PYSİS projesi , (POLARKON yapısal sağlık izleme sistemi)  bu noktada  hissedilen ihtiyaç üzerine ortaya çıkmıştır.

“PYSİS İLE YAPILAR GÜVENCE ALTINDADIR. YAPINIZIN SORUNSUZ OLDUĞUNU DA , VARSA SORUNU OLDUĞUNU DA BİLİRSİNİZ”

Özellikle çelik elemanların gerilme ve yapıların yer değiştirme değerlerinin son derece hassas ölçülmesi ile ilgili POLARKON, DSİ ve ODTÜ laboratuvarları kullanılarak test ve kalibrasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu dönemde, Teknokent ‘te kurulu firmalar ile çözüm ortaklıkları oluşturularak projeye özel tasarlanmış analog/sayısal çevirici üniteler ürettirilmiştir. Tabii bu çalışmalara paralel olarak POLARKON tarafından tasarlanan ve tüm verileri otomasyona bağlı olarak değerlendiren ve raporlayan web tabanlı bir yazılım geliştirilmiştir.

Geliştirilen söz konusu sistem , 2009 yılından itibaren gerçek uygulamalarda kullanılmak üzere bir SAN-TEZ konusu yapılmış ve POLARKON ‘un çelik ana yüklenicisi olduğu Erzincan Havalimanı Terminal Binası ana kiriş ve makaslarından birinin izlenmesi ile ilgili uygulama ilgili tezin konusu olmuştur. Bu uygulama kapsamında 16 adet gerinim ölçer ve 1 adet ivme ölçer çelik yapıya monte edilmiş ve ana kontrol ve iletim modülü oluşturularak sistem veri gönderir hale gelmiştir. Kurulan sistemle  makasların kaldırılma anlarında dahi maruz kaldıkları etkiler gözlenebilinmiştir.

Gelinen noktada POLARKON ,  gerçekleştirdiği  çelik yapıların montaj sonrası yapısal sağlığı ile ilgili gerçek durumu tespit edebilmekte , ve uzun süreli yapı sağlığının gelişmesini takip ederek, istenilen sıklık ve nitelikte raporlamalar yapabilmektedir. Bu yolla  gerçek anlamda yapı sağlığı  güvence altına alınması hedeflenmektedir.

PYSIS - Polarkon Yapısal Sağlık İzleme Sistemi Nedir?

POLARKON , günümüzde hızla gelişen ve basitleşen sayısal sensorler ve  mobil iletişim teknolojilerini , kendi geliştirmiş olduğu özgün yazılım ile entegre etmek sureti ile , yapımını gerçekleştirdiği   önem katsayıları yüksek ve  kritik yapıların yapısal sağlığını ölçebilecek özgün teknolojisini geliştirmiştir.

Söz konusu sistem kapsamında  POLARKON , çelik yapıların yapısal sağlığını takip etmeye yönelik tüm verileri ( Gerinim, gerilme, yer değiştirme değerleri - deplasmanlar, dönmeler, mesnet reaksiyonları , yapıya etkiyen dış yükler rüzgar, kar yükleri vb.. )

 • Anlık sayısal değerleri
 • Gerçek zamanlı
 • Sürekli olarak

Anlık sayısal değerleri, gerçek zamanlı ve  uzun süreli sürekli olarak veri almaya yönelik bir altyapı oluşturmak sureti ile verileri toplamak ve akıllı web tabanlı bir veri yönetim sistemi uygulanabilmektedir.

Mobil teknolojiler  kullanılarak , ana merkezde kurulu bilgi işlem merkezine iletilmesi sağlanmaktadır.

Ofisimiz bilgi işlem merkezinde toplanan veriler , POLARKON YAPISAL SAĞLIK İZLEME SİSTEMİ (PYSİS)  kapsamında sürekli çalışmakta olan yazılım tarafından yine anlık ve gerçek zamanlı olarak , teorik hesap değerleri ile değerlendirilmekte ve yapı güvenliğine ait bir sorun olup olmadığı sorgulanmaktadır.

PYSİS son derece esnek bir yazılıma sahiptir.

Kullanıcının isteyeceği raporlamalar, yine kullanıcı tarafından web üzerinden tercih edilecek şekilde periyodik olarak  gönderilebilmektedir.

Kullanıcının isteyeceği raporlamalar, yine kullanıcı tarafından web üzerinden tercih edilecek şekilde periyodik olarak  gönderilebilmektedir.

Raporlar: Excel formda sayısal değerler veya Grafik formda günlük, haftalık, aylık ve dönemsel (3 aylık, 6 aylık ve yıllık) olarak E-posta, SMS, veya Faks yolu ile ulaştırılabilmektedir.

Kullanıcı,  isteğine bağlı olarak , kendine  verilen kullanıcı kodu ve şifresini kullanarak , tüm verilere ulaşabilir, raporlarını tanımlayabilir, raporlama tipini ve sıklığını programlayarak sürekli otomasyona bağlı raporlar edinmeye yönelik kendi sistemini de oluşturabilir.

Uyarı Sistemi :  Yapıda bir sebeple  yine kullanıcı tanımlı yapı emniyet eşiklerine yaklaşılması durumunda , gerekli inceleme ve önlemlerin alınabilinmesi  için ,  anlık uyarılar verebilecek şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu uyarılar yine SMS, e-posta ve faks yolu ile yapılabilmektedir.

SİSTEMİN FAYDA VE SONUÇLARI

PYSIS ile donatılmış bir çelik yapının aşağıda sıralanan son derece önemli ayrıcalıkları vardır.

Özellikle çelik yapılarda, montaj sonrası  hata tespiti son derece zor hatta imkansız olmaktadır. Cıvataların eksiksiz ve tam sıkıldığı, kaynakların tekniğine uygun yapıldığı, montaj toleranslarının uygunluğu, imalat hataları ve montaj hataları nedeni ile oluşabilecek tüm sorunların toplamı montaj sonrası alınacak verilerin teorik değerler ile karşılaştırılması ile görülecek ve Montaj sonrası ile ilgili yapısal sorunu olup olmadığı belirlenebilecektir. Kısacası, PYSİS başlı başına ,  işin tekniğine ve projesine uygun olarak yapılıp yapılmadığı ve işin kabulü ile ilgili son derece bilimsel ve objektif yöntemdir.

Montaj sonrası , yapının uzun süreli ve sürekli izleneceği düşünüldüğünde ,  birbirini takip eden yıllar benzer şartlar ve yükler altında alınan veriler karşılaştırılarak , yapı sağlığı ile ilgili son derece kesin yargılara varılabilecektir. PYSİS, yapılarda olası olumsuzlukların başlangıcından itibaren derhal haber alınabilecek  bir sistemdir Bu hali ile PYSİS çelik yapıların kendini ve altındaki maddi ve can  değerlerini de güvence altına alan bir sistemdir.

PYSİS ile donatılmış yapılarda , olası bir deprem , ekstrem ısı değişimi, fırtına  vb.. ani etkiler sonrası yapıda kalıcı bir hasar oluşup oluşmadığı veya yapı sağlığının ne düzeyde etkilendiği ile ilgili son derece net bilgiler elde edilebilecektir.

PYSİS ile elde edilen ve kayıt edilen veriler kullanılarak, yapı ömrünün belirlenmesinden, yeni mesnet tiplerinin geliştirilmesine kadar akla gelen birçok alanda AR-GE çalışmalarına destek olacak değerli veriler sağlanacaktır.

TOP