Çatı Yapı Bileşenleri

POLARKON, yapımını üstlendiği projelerde, işveren de talep ederse; çatı ve cephelere ait diğer yapı bileşenlerini de tasarlayarak gerçekleştirmektedir. Bu işler;

 • Çatı ve cephe kaplamaları
  • Sandviç panel çatı ve cephe kaplamaları
  • Yerinde yapma izolasyonlu ve kenetli metal kaplamalar
  • İzolasyonlu membran çatılar
 • Çatı ve cephe, ışıklık konstrüksiyonları ve cam kaplamaları
 • Yağmur suyu dere ve tahliye sistemleri

olup,   yukarıda anılan iş kalemlerinin , çelik ana taşıyıcı yapı ile birlikte POLARKON tarafından yapılmasının sağladığı avantajlar ciddi kazançlar sağlamaktadır.

Bu açıdan bakıldığında, iş sahibi , birbiri ile iç içe geçmiş ve detaylar açısından birbirine bağımlı iş kalemlerini tek bir firma üzerinden yürütmek suretiyle , disiplinler arası koordinasyon sorununu ortadan kaldırmaktadır. Bu çok daha verimli bir çalışma sağlamakta ;

 • Tasarım süreçlerinin çok hızlı yürütülmesine imkan sağlamaktadır
 • Tüm tasarım ve detaylar bir elden çıktığından; ileride oluşacak sistem uyumsuzluklarının önüne geçilmiş olmaktadır.
 • Şantiyede işler, bir merkezden  koordineli ve iç içe geçmiş bir çalışma programı ile yürütüldüğünden , montaj süreleri kısalmaktadır.
 • İşveren firma , bir çok firma ile çalışmak yerine tek firma ile çalışarak işi daha iyi kontrol ederek daha rahat çalışmaktadır.

Diğer yandan ise POLARKON da aynı işle ilgili cirosunu artırdığından , işin yürütülmesi ile ilgili sabit genel giderlerinden tasarruf etmekte ve her bir kalemde daha uygun fiyatlar verebilmektedir.

TOP