Çatı Yapı Bileşenleri

POLARKON, yapımını üstlendiği projelerde, işveren de talep ederse; çatı ve cephelere ait diğer yapı bileşenlerini de tasarlayarak gerçekleştirmektedir. Bu işler;

A - Çatı ve cephe kaplamaları, Sandviç panel çatı ve cephe kaplamaları, yerinde yapma izolasyonlu ve kenetli metal kaplamalar.
B - İzolasyonlu membran çatılar, Çatı ve cephe, ışıklık konstrüksiyonları ve cam kaplamaları, çatı membran kaplama işi.
C - Yağmur suyu dere ve tahliye sistemleri

Yukarıda anılan iş kalemlerinin , çelik ana taşıyıcı yapı ile birlikte POLARKON tarafından yapılması ciddi kazançlar sağlamaktadır.

İşveren, birbiri ile iç içe geçmiş ve detaylar açısından birbirine bağımlı iş kalemlerini tek bir firma üzerinden yürütmek suretiyle , disiplinler arası koordinasyon sorununu ortadan kaldırmaktadır. Bu çok daha verimli bir çalışma sağlamakta ;

• Tasarım süreçlerinin çok hızlı yürütülmesine imkan sağlamaktadır
• Tüm tasarım ve detaylar bir elden çıktığından; ileride oluşacak sistem uyumsuzluklarının önüne geçilmiş olmaktadır.
• Şantiyede işler, bir merkezden koordineli ve iç içe geçmiş bir çalışma programı ile yürütüldüğünden , montaj süreleri kısalmaktadır.
• İşveren firma , bir çok firma ile çalışmak yerine tek firma ile çalışarak işi daha iyi kontrol ederek daha rahat çalışmaktadır.

TOP