Uzay Kafes Yapılar

Uzay kafes yapı sistemleri , çubuk elemanlar ve düğüm elemanlardan oluşan, sistematik ve optimum konstrüksiyonlarıdır. Tüm çubuk elemanların düğümlerde birleşmesi prensibi ile momentler düğümlerde sıfırlanmakta ve buna bağlı olarak yapıyı oluşturan çubuk elamanlar sadece çekme ve basınca karşı çalıştığı kabulü ile hesaplar yapılmaktadır. Bu hesaplar sonucunda optimize edilmiş, son derece hafif ve güçlü çatı konstrüksiyonları ve uzay kafes yapılar tasarlanabilmektedir.

Uzay Kafes Sistemlerin sahip olduğu prefabrik yapı özelliğini sağlayan temel unsur yapıyı oluşturan modüler sistem kavramıdır. Yapıyı oluşturan modül tipi, tasarım aşamasında yapılacak seçime göre kare dikdörtgen, üçgen, altıgen şeklinde olabilmektedir.

Uzay Kafes Yapıların Projeler için Sunduğu Avantajlar

• Uzay Kafes Yapılar hiperstatik ve üç boyutlu yük dağılımını tam olarak sağlayabilen sistemlerdir. Bu yönü ile en hafif ve ekonomik çatı alternatifidir.

• Hafif olma ve 3 boyutlu yük dağıtma özelliği ile taşıyıcı yapıya daha az ve dengeli yük aktardığından dolayı; temeller ve taşıyıcı yapıda daha ekonomik olarak tasarlanmaktadır.

• Endüstriyel ve sayısal kontrollü üretim teknolojilerine dayalı imalat yöntemleri ile güvenilir ve son derece hızlı üretilmektedir.

• Hızlı ve kolay montaj yapılmaktadır.

design-line

Tasarım

POLARKON üstlendiği projelerdeki tüm konstrüksiyonların mimari ve static tasarımlarını kendi bünyesinde istihdam ettiği Mimari Tasarım Ofisi ve Yapısal Tasarım Ofisi ile gerçekleştirmektedir

İmalat

POLARKON ürettiği uzay kafes konstrüksiyonlarının tüm bileşenlerini kendi tesislerinde , büyük oranda bilgisayar destekli üretim teknolojileri ile ve kendi geliştirdiği kalite kontrol prosedürleri altında yapılır

Kalite Kontrol

POLARKON'un, imalatları ulusal ve uluslararası kalite standardına uygun olarak gerçekleştirilmekte olup, her aşama da etkin bir denetim sistemi oluşturulması amac ISO kalite yönetim sistemi uygunlanmaktadır.

Montaj

Uzay kafes sistemleri POLARKON’ da tüm montaj çalışmaları, projenin ön çalışmaları sırasında montaj mahallinde önceden yapılan planlama ve montaj takvimine uygun olarak yapılmaktadır.

Uzay Kafes Yapı Sistemleri

Uzay Kafes Sistemlerin sahip olduğu prefabrik yapı özelliğini sağlayan temel unsur yapıyı oluşturan modüler sistem kavramıdır. Yapıyı oluşturan modül tipi, tasarım aşamasında yapılacak seçime göre kare dikdörtgen, üçgen, altıgen şeklinde olabilmektedir.

TOP