Proje Danışmanlık

Proje Hizmetleri

POLARKON, üstlendiği projelerini, kendi bünyesinde bulundurduğu proje grubu ile tasarla – yap (Design and Built) modeline göre gerçekleştirmektedir.

Bu proje grubu ile, POLARKON gerçekleştirdiği projelerin mimari etütlerini yapmakta, kendi işi ile ilgili koordine etmekte, mimari yerleşim projelerini uzay kafes veya çelik konstrüksiyon ile koordine ederek proje danışmanlığını istenirse yapmakta, yapısal analizler yapmak suretiyle yapısal tasarımları gerçekleştirmekte, ilgili detayların çözümlerini oluşturmakta ve toplam yapısal çözümünü proje müellifi ve/veya işverene sunmaktadır.

Karar verilen uygulama mimari projeler esas alınarak, statik projeler yine POLARKON yetkin mühendislerince verilen şartname ve tasarım esaslarına göre, ulusal ve/veya uluslararası şartnamelere uygun olarak analiz edilmekte ve statik hesaplar ile birlikte onaya sunulmaktadır.

POLARKON proje grubu son derece deneyimli ve uygulamalara vakıf bir birimdir. Bu nedenle POLARKON sahip olduğu bu deneyim ve bilgi birikimi ile yapımını üstlenmediği projelerde de gerek özel sektöre gerekse de kamuya proje hizmeti de verebilmektedir. Bu yapısına ilaveten imalatçı kimliği ile de POLARKON "DESIGN – BUILT" projelere en uygun çözümleri sunabilen bir firma haline gelmiştir.

Danışmanlık Hizmetleri

POLARKON , yapısal çelik alanındaki 25 yıla varan deneyimini müşterilerine danışmanlık hizmeti vererek de sunmaktadır. Bu kapsamda POLARKON ;

A - Proje Danışmanlık  hizmetleri
B - Yapım Kontrol Danışmanlık  Hizmetleri

A - Proje Danışmanlık Hizmetleri:

1. Tasarım aşamasında statik öngörülere ihtiyaç duyulması halinde , ön çözümler yapmak sureti ile veya  deneyimine dayanarak   mimari projeye görüş sağlamak ,
2. Tasarımın ihtiyaç duyduğu detaylar konusunda destek sağlamak , öneriler geliştirmek
3. İstenirse , projenin yapısal ön çözümlerini gerçekleştirmek
4. Uygulamaya yönelik teknik şartnameleri ve kontrol ve test planlarını hazırlamak konularını kapsamaktadır.

B - Yapım Kontrol Danışmanlık  Hizmetleri

1. Projelerinin kontrolü
2. Tedarik , imalat ve montaj süreçlerini içeren kalite planlarının hazırlanması
3. Uygulama ve denetleme teknik şartnamelerinin hazırlanması
4. Saha kontrol ve  denetleme hizmetleri
5. Mevcut yapıların , yapısal sağlığı ve varsa  problemlerin tespitlerinin yapılması
6. Tespit edilen mevcut sorunlarına çözüm önerileri geliştirilmesi

Yapıların uzun süreli yapı sağlığının gerçek zamanlı ve online olarak web tabanlı platformda izlenmesi gibi mühendislik danışmanlık hizmetlerini vermektedir.

TOP