İstanbul Havalimanı – Tamamlanan Projeler

Polarkon , İstanbul 3. Havalimanı inşaatı kapsamında üstlenmiş olduğu iskele yapılarına ait çelik ve uzay kafes yapılar işlerini tamamlama aşamasına getirmiştir.

Takip eden dönemde  4 adet kargo binası , ambar binası  çatıları , ve binaların çatı ve cephe kaplama işleri firmamızca üstlenilmiştir.

TOP