Soma Termik Santrali Kömür Sahası Hol-2 ve Hol-3

Termik santrallerin ülkemiz genelinde enerji üretimindeki payının %39 olduğu ilgili faaliyet raporlarında ve istatistik çalışmalarda görülmektedir. Enerji üretiminde ciddi rol alan termik santrallerinin enerji kaynağı kömürün, termik santrali işletmesine ve her şeyden önce ülke ekonomisine maksimum yarar sağlayacak şekilde değerlendirilmesi önem arz etmektedir.

Bu amaçla; Manisa-Soma Termik Santrali İşletmesine ait yaklaşık toplam alanı 30.000 m² ( Hol-2 ve Hol-3) olan mevcut kömür stok alanları, uzay kafes sistemin geniş açıklıklarda ekonomik çözüm avantajının değerlendirilmesiyle, sistemin tüm uygulama projeleri, mühendislik çalışmaları, imalat ve montaj işleri POLARKON tarafından gerçekleştirilmiştir.

Uzay kafes çatı uygulaması ile, mevcut stok alanları 96m gibi kritik açıklığa sahip geniş bir çalışma alanına sahip olmuş, çevre kirliliğinin önüne geçilmiş ve stoklanan kömür, dış ortam şartlarından korunarak elde edilen verim büyük ölçüde artırılmıştır.

PROJE DETAYLARI

Lokasyon / Yıl

Manisa / 2019

Uygulama Sistemleri

Uzay Kafes Çatı Konst.

Kapatılan Alan

30.000 m²

Müşteri

KOLİN İNŞAAT A.Ş.

TOP