istanbul büyük havalimanı

İstanbul Havalimanı Terminal yapılarının mimarisi tarihi tonoz ve çapraz tonoz formları ile tasarlanmıştır.Yapı, tesisat, akustik ve benzeri donanımlarının düzenlenmesini sağlamak gibi nedenlerle çelik taşıyıcı sistem tercih edilmiştir.

Terminal yapısının uçağa binme (iskele) alanlarının büyüklüğü yaklaşık 140.000 m2 olup toplam 2500 m uzunluktadır.

Biçimlenmedeki mimari tercihin tonoz karakteri, taşıyıcı yapının modüler ve montaj sorunlarını en aza indirmesi nedeniyle uzay kafes sistemi ile çözülmesine karar verilmiştir.

Yapının cephesi “V” formunu teşkil eden dairesel kolonlarla taşıtılmış, beş ana koldan oluşan iskele bölgesinin kollarında oluşturulan bekleme alanları kubbe formunda büyük çatı ışıklıkları kullanılmak suretiyle aydınlatılmıştır.

TOP