Akçansa Hazır Çimento Tesisleri

POLARKON , ülkemizin önde gelen Lider üretcilerden AKÇANSA Çimento nun çelik yapılar konusunda tercih ettiği çelik firmalarından birisi olmuştur. Özellikle AKÇANSA’nın sön dönemde ihtiyacı olan stokhollerin kapatılması konusunda POLARKON bir dizi projeyi başarı ile gerçekleştirmiştir.

Söz konusu işler , “Design and Built” tarzında yapılmakta olup, ilgili tüm projeler (Mimari, betonarme, çelik ve uzay kafes çatı) POLARKON tarafından hazırlanmış, işlerin müteahhitliği POLARKON’ un Ana Yüklenici firması olan ARER İNŞAAT A.Ş tarafından üstlenilmiştir. İşlerin tümü ve en üst seviyede mühendislik hizmeti ile iş programlarına uygun şekilde tamamlanmıştır.

Son dönemde kapatılan stokhollerin toplam alanı ; Büyükçekmece ve Ladik Yeni Stokhollerinin yapımı ile kapatılan alan 45.000 m2 yi bulmaktadır.

TOP