İstanbul 3. Havalimanı Kargo Binası Ambar Binası Çatıları, Binaların Çatı Ve Cephe Kaplama İşleri

Polarkon , İstanbul 3. Havalimanı inşaatı kapsamında üstlenmiş olduğu iskele yapılarına ait çelik ve uzay kafes yapılar işlerini tamamlama aşamasına getirmiştir. Takip eden dönemde  4 adet kargo binası , ambar binası  çatıları , ve binaların çatı ve cephe kaplama işleri firmamızca üstlenilmiştir.

Department of Architecture Spring Seminars’17 : Polarkon Metal Yapılar

ODTU Mimarlik Fakültesi Mimarlık Bölümü‘nün Bahar’17 Seminerleri kapsamında, 18 Nisan 2017 Salı günü, Sn. Ali Faik Ulusoy, Sn. Cihat Uysal ve Sn. Gürkan Akdoğan tarafından ‘Tek Cidarlı Serbest Yüzey Çatı Konstrüksiyonları ve Geniş Yüzeyli Çatıların Tasarım Sorunları’ başlıklı seminer verildi.

İnşaat Mühendisliğindeki Gelişmeler Konferansı – ACE 2014

ACE konferanslarının onbirincisi 21-25 ekim 2014 tarihlerinde İstanbul’da, İTÜ Maslak kampusunda gerçekleştirildi. ACE Konferansları yapı malzemeleri, yapım yönetimi, jeoteknik, hidrolik, mekanik, betonarme yapılar, yapısal çelik ve ahşap yapılar, taşıyıcı sistem analizi ve taşıma konularındaki gelişmeleri paylaşmak üzere düzenleniyor. POLARKON İzmir…

İleri Mühendislik Uygulamaları Ve Sorunları (İMUS)

İLERİ MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI VE SORUNLARI İMUS, konulu Konferans ODTÜ İnşaat bölümünde gerçekleştirildi. 8 Kasım 2013 tarihinde düzenlenen ve yapılarda yenilikçi uygulamaları araştıran ve sorgulayan bir konferans olarak IMUS (İleri Düzeyli Mühendislik Uygulamaları ) ODTÜ İnşaat bölümünde yapıldı. Bu yılki konferansın…

ODTÜ Mimarlık Malzeme Sunumu

ODTÜ Mimarlık Bölümünde geleneksel olarak her bahar sezonunda düzenlen ve yapı malzemeleri üretici ve uygulayıcıları ile öğrencileri buluşturan Bahar Sunuşları’na  2014 yılında firmamız davet edilmiştir. Sunuş ODTÜ Mimarlık bölümünde yapılmış, davetliler , akademik kadro ve öğrenciler   tarafından büyük katılım ve…