İstanbul 3. Havalimanı Kargo Binası Ambar Binası Çatıları, Binaların Çatı Ve Cephe Kaplama İşleri

Polarkon , İstanbul 3. Havalimanı inşaatı kapsamında üstlenmiş olduğu iskele yapılarına ait çelik ve uzay kafes yapılar işlerini tamamlama aşamasına getirmiştir. Takip eden dönemde  4 adet kargo binası , ambar binası  çatıları , ve binaların çatı ve cephe kaplama işleri firmamızca üstlenilmiştir.